Lietuvos vadybos konsultantų asociacija (LVKA) veikia nuo 1994 metų. Asociacija vienija fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius vadybos konsultacine veikla. 

Mūsų misija - vienyti ir atstovauti Lietuvos vadybos konsultantus, stiprinti jų profesionalumą, valdyti profesijos prestižą, kad Lietuvoje būtų jaučiama, pripažįstama ir vertinama vadybos konsultacijų nauda ir svoris.

LVKA yra tarptautinės organizacijos ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) narė, įgaliota atestuoti konsultantus pagal ICMCI standartą ir suteikti jiems CMC (Certified Management Consultant) sertifikatą. 

Kas esame?

APIE LVKA

Darius Dulskis, CMC

 

​UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" partneris, sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC), profesionalus vadybos narys, turintis 15+ metų patirtį vadybos, marketingo valdymo ir strateginio valdymo konsultavimo bei susijusiose srityse.

darius@ekt.lt

Kotryna Gotberg, CMC

UAB "PRIMUM ESSE" mokymo grupės vadovė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė (CMC), turinti 20+ metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtį. Veiklos sritys - ugdymo projektai organizacijų tobulinimui, vadovų mokymai ir konsultavimas.

kotryna@primumesse.lt

Ilja Malkin

UAB "ADVANCED ADVICE" įkūrėjas ir partneris, turintis 14+ metų vadybos konsultavimo patirtį strategijų vadybos, franšizavimo ir finansavimo pritraukimo srityse. 3 knygų franšizavimo tematika bendraautorius, Lietuvos franšizės centro įkūrėjas.

ilja@aadvice.lt

Please reload

Diana Palivonienė, CMC

UAB "Organizacijų vystymo centras" partnerė ir konsultantė, sertifikuota vadybos konsultantė (CMC), turinti 18+ metų patirtį vadybos konsultavimo srityje. Ekspertinė sritis - organizacinė kultūra.

diana@ovc.lt

Jonas Stravinskas, CMC

UAB "Jostra" direktorius, sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC), turintis 20+ metų patirtį vadybos konsultavime.

js@jostra.lt

Please reload

Valdymo organai

LVKA valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Vykdantysis direktorius. LVKA ribose taip pat veikia Etikos komisija.

Susipažinkite su valdybos, išrinktos 2016 m. kovą vykusio visuotinio narių susirinkimo, nariais:

© Lietuvos vadybos konsultantų asociacija

Visos teisės saugomos