© Lietuvos vadybos konsultantų asociacija

Visos teisės saugomos

Jei esate praktikuojantis vadybos konsultantas, atitinkantis minimalius kvalifikacinius reikalavimus (juos rasite CMC sertifikavimo tvarkos aprašyme) galite kreiptis į LVKA dėl CMC sertifikavimo.  

Sertifikavimas – tai praktikos reflektavimo, mokymosi bei aktyvios konsultacinės veiklos pagrindimo procesas. Jam konsultantas turi pasirengti iš anksto, dalį sertifikavimui reikalingos medžiagos pateikdamas pagal nustatytą tvarką sertifikavimo komisijai, dalis klausimų aptariama susitikimo su komisija metu.

 

Sertifikavimo tikslas – patvirtinti, jog CMC sertifikavimą turintis asmuo atitinka CMC konsultantui keliamus reikalavimus, turi reikalingą praktiką ir kompetencijas. Šio sertifikavimo rezultatas – konsultantui išduodamas (teigiamu atveju) arba neišduodamas (neigiamu atveju) CMC sertifikatas ateinančiam 5-rių metų laikotarpiui.

 

Sertifikavimą sudaro šie etapai:

  1. Pirminis vertinimas - pateiktų dokumentų peržiūra ir įvertinimas bei rekomendacijų tikrinimas (atlieka bent vienas kvalifikuotas ekspertas - komisijos narys).

  2. Pagrindinis vertinimas

    1. Konsultavimo projektų ir patirties pristatymas (atlieka bent du kvalifikuoti ekspertai - komisijos nariai).

    2. Pokalbis su kandidatu (atlieka bent du kvalifikuoti ekspertai - komisijos nariai).

    3. Rekomendacijų tikrinimas (esant poreikiui vykdo ekspertas - komisijos narys).

  3. Sprendimo priėmimas.

  4. Kandidato informavimas ir Sertifikatų įteikimas.

Daugiau apie CMC sertifikavimo procesą galite perskaityti CMC sertifikavimo tvarkoje.

 

Teikti paraišką ir kandidatuoti galima bet kuriuo metu, visa susijusi dokumentacija - proceso aprašymas, įkainiai, aplikavimo dokumentų šablonai yra pateikti žemiau.

Kaip tapti CMC?

Sertifikuotas vadybos konsultantas (Certified Management Consultant - CMC), yra konsultantas, kuris atitinka aukščiausius profesinius ir etikos standartus, yra patikimas ir kompetentingas, bei turi solidžios patirties.

 

CMC - vienintelis visuotinai pripažintas tarptautinis vadybos konsultantų profesinis standartas. Šiuo metu pasaulyje yra virš 10 000 sertifikuotų vadybos konsultantų. 

 

Sertifikuoti vadybos konsultantus pagal ICMCI standartą turi teisę konkrečios šalies Vadybos konsultantų institutai arba Asociacijos, kurie yra pilnateisiai ICMCI (ang. International Council of Management Consulting Institutes) nariai. Lietuvos vadybos konsultantų asociacija yra pilnateise ICMCI narė ir turi teisę sertifikuoti / resertifikuoti vadybos konsultantus.

CMC sertifikavimo reikalavimai ir LVKA sertifikavimo sistema užtikrina, kad kiekvienas sertifikuotas vadybos konsultantas nuolat tobulina savo įgūdžius ir turi naujausias profesines žinias:

 

Sertifikuotam vadybos konsultantui keliami ne tik kompetencijų atitikimo, bet ir etikos reikalavimai, todėl kiekvienam Lietuvoje sertifikuotam vadybos konsultantui yra privaloma tikroji narystė LVKA.

CMC

Kas yra CMC?
CMC sertifikavimo dokumentai
Lietuvoje sertifikuotų CMC konsultantų sąrašas