© Lietuvos vadybos konsultantų asociacija

Visos teisės saugomos

Tikrieji LVKA nariai
Fiziniai asmenys

 

Justas Gavėnas

 

Kęstutis Jasiūnas

Vidmantas Skodžius

Rasa Mažrimienė

Evaldas Žibaitis

Narystės sąlygos
 1. Asociacijos nariu gali būti:

  • Juridinis asmuo: registruotas, veikiantis Lietuvoje, kurio viena iš veiklos rūšių, sudaranti bent 30 proc. pajamų, yra vadybos (verslo) konsultavimas (kaip tai apibrėžta Asociacijos Etikos kodekse), turintis bent vieną darbuotoją, turintį tinkamą kvalifikaciją teikti vadybos konsultacijas ir bent 2/3 personalo, turinčio aukštąjį išsilavinimą.

  • Fizinis asmuo: turintis aukštąjį išsilavinimą, tinkamą kvalifikaciją ir teikiantis vadybos konsultacines paslaugas.

 2. Asmuo laikomas turinčiu tinkamą kvalifikaciją teikti vadybos konsultacijas, jeigu:

  • yra išklausęs Asociacijos patvirtintą Bazinį vadybos konsultavimo kursą arba išklausęs dviejų dienų kursą apie profesijos pagrindus ir Etikos kodeksą bei pateikia įrodymų, kad jo kvalifikacija atitinka Asociacijos patvirtintą Esminių kvalifikacijų sąvadą ir

  • yra dirbęs vadybos konsultacinėje firmoje (arba savarankiškai teikęs vadybos ar panašias konsultacijas) ne mažiau kaip vienerius metus arba turi ne mažiau kaip penkerių metų vadovavimo organizacijai patirtį.

 3. Narys turi laikytis Etikos kodekso, vadovautis Asociacijos įstatais ir teikti aukštos kokybės paslaugas klientams.

 4. Narys turi mokėti nario mokestį ir dalyvauti Asociacijos veikloje.

 5. Norintis tapti nariu kandidatas privalo raštiškai kreiptis į Asociaciją ir pateikti įrodymus, kad jis atitinka arba atitiks šiems Reikalavimams.

 6. Dėl kandidato narystės nusprendžia Asociacijos Valdyba. Visiems Reikalavimams atitinkantis kandidatas priimamas Asociacijos nariu. Jei kandidatas neatitinka kai kuriems I ir II punktų reikalavimams, jis gali būti priimtas asocijuotu nariu laikui iki vienerių metų. Asocijuotas narys turi visas nario teises, išskyrus teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus bei Etikos komisiją.

NARYSTĖ

Į Asociaciją kviečiame visus aktyvius Lietuvos ir užsienio vadybos konsultantus, kurie nori aktyviais veiksmais prisidėti prie vadybos konsultacijų sektoriaus plėtros mūsų šalyje.  

 

Tapti LVKA nariu yra paprasta:

 1. Išsamiai susipažinkite su LVKA įstatais ir etikos kodeksu.

 2. Užpildykite prašymą dėl narystės ir atsiuskite jį el. paštu info@lvka.lt.

 3. Po to, kai LVKA Valdyba priims sprendimą dėl Jūsų narystės, iš mūsų gausite kvietimą tapti nariu.

 4. Sumokėkite nario mokestį ir tapkite Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos nariu. 

Galiojantys narystės mokesčiai:

 • Metinis nario mokestis fiziniam asmeniui - 173 Eurai.

 • Metinis nario mokestis juridiniam asmeniui - 580 Eurų.

Norite tapti LVKA nariu?