© Lietuvos vadybos konsultantų asociacija

Visos teisės saugomos

Registracija į bazinius vadybos konsultantų mokymus

December 18, 2017

Kviečiame į unikalius ICMCI reikalavimus atitinkančius "Bazinius vadybos konsultantų mokymus".

 

 

Mokymų tikslas

Bazinė vadybos konsultantų mokymo programa yra skirta pradedantiems vadybos konsultantams suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų jų sėkmingai profesinei veiklai. Šią mokymo programą rekomenduojame LVKA nariams, o taip pat – kitiems konsultantams, ketinantiems tapti LVKA nariais bei sieksiantiems CMC sertifikavimo ateityje.

 

Mokymų nauda jums

 • Sistemingas ir intensyvus profesinis mokymasis
  Pirmą kartą Lietuvoje pradedantieji vadybos konsultantai turi galimybę dalyvauti nuoseklaus, įvairiapusiško ir intensyvaus vadybos konsultantų mokymo kurse. Tai efektyvus būdas per trumpą laiką įgyti profesinės kompetencijos pagrindus.

 • Kokybiškos žinios
  Programa parengta pagal sertifikuotas CMC vadybos konsultantų profesinio rengimo programas, apima svarbiausias vadybos konsultantų kompetencijos sritis ir atitinka profesinius ICMCI standartus. Kurso dėstytojai – sertifikuoti vadybos konsultantai (CMC), praktikai, sukaupę didelę ir įvairią patirtį skirtingose konsultavimo srityse.

 • Įdomus ir naudingas mokymosi būdas
  Mokymus grindžiame interaktyviais mokymo būdais. Dalyviai įgis aktualių žinių, nagrinės praktinius konsultavimo atvejus, išbandys darbe su klientais naudojamus įrankius, analizuos savo patirtį ir įsivertins tolimesnio profesinio tobulėjimo kryptis. Svarbi kurso nauda - galimybė bendrauti tarpusavyje ir su patyrusiais dėstytojais – praktikais.

 • Bendradarbiavimas ir nauji kontaktai
  Dalyviai turės galimybę bendrauti su skirtingose srityse dirbančiais kolegomis, dalintis patirtimi ir užmegzti ryšius bendradarbiavimui ateityje.

 

Tikslinė grupė

Mūsų mokymai skirti 1 – 3 metų darbo patirtį turintiems vadybos konsultantams arba organizacijų vadovams, ketinantiems tapti vadybos konsultantais. Privalumas – geros anglų kalbos žinios (atvejų analizėms ir straipsniams skaityti). Grupės dydis: 12-13 dalyvių.

 

Trukmė

Mokymo programą sudaro penki 1 arba 2 mokymo dienų moduliai (viso 8 mokymo dienos) ir savarankiško darbo užduotys.

 

Vieta

Vilnius (konkreti mokymų vieta bus patikslinta)

 

Programos rengėjas ir organizatorius

Lietuvos vadybos konsultantų asociacija

 

Kaina

 • LVKA nariams ir jų darbuotojams - 750 Eurų.

 • Ne LVKA nariams ir jų darbuotojams - 990 Eurų.

 • Į kainą įeina dalyvavimas visuose mokymų moduliuose ir kavos / arbatos pertraukėlės (pietų kaina neįskaičiuota).

 • Pilna kaina turi būti sumokėta į LVKA atsiskaitomąją sąskaitą iki mokymų pradžios. 

 

Registracija

 • Dėl registracijos į mokymus ir apmokėjimo kreipkitės į LVKA valdybos narę Kotryną Gotberg +370 686 23040 arba kotryna@primumesse.lt

 

Programa

 

I modulis. ĮVADAS Į PROFESIJĄ. KONSULTANTO DARBO ETIKA.

 • Datos ir trukmė:

  • ​2018.01.09 (antradienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Kurso apžvalga, užduotys kitoms temoms.

  • Vadybos konsultanto profesija. Lietuvos konsultavimo rinkos apžvalga. Profesionalus elgesys. Etikos kodeksas. Konsultanto kompetencijos.

 • Vedantieji:

  • Solveiga Grudienė, CMC. "Primum Esse" direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos ir koučingo konsultantė. PRIMUM ESSE vadovauja nuo pat jos įkūrimo 1994 m. Greta vadybinės veiklos vykdo konsultavimo projektus. Veda individualaus koučingo sesijas bei mokymo seminarus vadovams, moderuoja strategines sesijas. Solveiga turi patirties rengiant ir įgyvendinant lyderystės bei konsultantų rengimo programas. Personalo valdymo profesionalų (PVPA) valdybos narė.

 

II modulis. KONSULTAVIMO PROCESAS.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.01.23-24 (antradienis ir trečiadienis)

  • 16 akademinių valandų

 • Temos:

  • Konsultavimo proceso apžvalga. Konsultanto uždaviniai ir specifiniai akcentai kiekviename konsultavimo proceso etape.

  • Konsultavimo proceso įgyvendinimo principai ir metodai (kontakto užmezgimo, problemos apibrėžimo ir sutarties sudarymo; duomenų rinkimo ir analizės; grįžtamojo ryšio, sprendimo paieškos ir veiksmų planavimo; įgyvendinimo monitoringo ir projekto užbaigimo).

  • Komunikacija konsultavimo procese ir svarbiausieji konsultanto įgūdžiai.

 • Vedantieji:

  • Kotryna Gotberg, CMC. "Primum Esse" mokymo grupės vadovė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė, sertifikuota GLP&AI konsultantė, turinti 20+ metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtį vadybos, lyderystės, komandų ugdymo, personalo valdymo ir kt. srityse. Veikla - mokymai vadovams ir specialistams; grupių tęstinis procesinis konsultavimas; renginių moderavimas; darbas tarpdisciplininėse ekspertinėse grupėse; vadovavimas projektams; publikacijos personalo valdymo temomis.

 

III modulis. KONSULTAVIMO SRITYS: STRATEGINIS VALDYMAS.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.02.27 (antradienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Organizacijos strategija: svarba, struktūra, lygmenys. Skirtingos strategijos kūrimo mokyklos. Metodai ir įrankiai, naudojami strategijos kūrimo etapuose (misijos, vizijos ir strateginių krypčių kūrimas, strateginiai pasirinkimai, strategijos įgyvendinimo planavimas, įgyvendinimo monitoringas). Strategijos įgyvendinimo problemos ir strategijos lankstumas

  • Strateginis planavimas, kai kurios metodikos.

  • Strateginis valdymas. Valdymas (governance) ir vadyba (management).

  • Darbo grupelėse įgyvendinamų projektų aptarimo sesija – grupinė supervizija

 • Vedantieji:

  • Paulius Avižinis, CMC. "OVC Consulting" direktorius ir konsultantas. 15+ metų patirtis organizacijų konsultavimo ir mokymų srityje. Sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC). Sertifikuotas DiSC® bei Balanced Scorecard (Kaplan-Norton BSC Certification, Palladium Group) konsultantas. Organizacijų vystymo programos dalyvis (NTL Institute). Baigė mokymosi veikiant kursą (Action Learning, WIAL). Verslo vadybos magistro (EMBA) laipsnis (SSE).

 

III modulis. SUDĖTINGŲ KONSULTANTO DARBO SITUACIJŲ VALDYMAS.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.02.28 (trečiadienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Ši mokymo programos dalis skirta intervizijai. Intervizija – tai profesinio tobulėjimo metodas, sudėtingų darbo atvejų aptarimas kolegų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Intervizijos metu moderatorių pasiūlyta tvarka aptarsime dalyviams rūpimus darbinius atvejus, dalinsimės patirtimi, siedami teorinius bei praktinius savo darbo aspektus, ieškosime kelių profesinėms dilemoms išspręsti. Kiekvieną grupės narį kviesime į šią programos dalį atsinešti savo patirtas darbines situacijas, kurioms norėtųsi rasti geresnius sprendimus.

 • Vedantieji:

  • Solveiga Grudienė, CMC. "Primum Esse" direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos ir koučingo konsultantė. PRIMUM ESSE vadovauja nuo pat jos įkūrimo 1994 m. Greta vadybinės veiklos vykdo konsultavimo projektus. Veda individualaus koučingo sesijas bei mokymo seminarus vadovams, moderuoja strategines sesijas. Solveiga turi patirties rengiant ir įgyvendinant lyderystės bei konsultantų rengimo programas. Personalo valdymo profesionalų (PVPA) valdybos narė.

 

IV modulis. KONSULTAVIMO SRITYS: PROCESŲ TOBULINIMAS.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.03.22 (ketvirtadienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Procesai organizacijoje: samprata, svarba. Procesų valdymas. Skirtingos procesų tobulinimo mokyklos. Procesų tobulinimo žingsniai. Metodai ir įrankiai, naudojami procesų tobulinimo etapuose (procesų žemėlapis ir tobulinimo krypčių identifikavimas, klientų/klientų reikalavimų analizė, spragų nustatymas ir analizė, proceso tobulinimo sprendimai, įgyvendinimas ir vertinimas)

 • Vedantieji:

  • Alvydas Punis, CMC. "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" partneris, konsultantas,Turintis daugiau nei 20 metų patirtis strateginio valdymo, kokybės, rizikos vadybos sistemų diegimo, žmogiškų išteklių valdymo srityse. Mokymus veda verslo įmonėms, viešojo sektoriaus organizacijoms lyderystės, problemų sprendimo, komunikacijos įgūdžių lavinimo bei kitose srityse Sertifikuotas OHSAS 18000 vadybos sistemos „lead“ auditorius.

 

IV modulis. KONSULTAVIMO SRITYS: ORGANIZACINĖS KULTŪROS IR POKYČIŲ VALDYMAS.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.03.23 (penktadienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Tikslingo pokyčio proceso eiga organizacijoje nuo idėjos iki rezultatų įvertinimo.

  • Kokią įtaką kasdieninės veiklos ir pokyčio rezultatams daro organizacinė kultūra? Organizacinės kultūros elementai ir modeliai.

  • Darbuotojų nuostatų keitimo priemonės.

  • Konsultanto užduotys skirtinguose pokyčio etapuose.

 • Vedantieji:

  • Diana Palivonienė, CMC. "OVC Consulting" partnerė ir konsultantė, sertifikuota vadybos konsultantė, konsultavimo ir mokymo srityje dirbanti 18 metų. Diana specializuojasi organizacijų veiklos analizės ir vystymo, pokyčių valdymo srityse. Ji vadovauja konsultaciniams projektams arba dalyvauja juose kaip ekspertė, veda diskusinius vadovų ir specialistų renginius, o taip pat mokymus įvairiomis organizacijų valdymo ir vystymo temomis. Atlikdama minėtuosius darbus, Diana dirba tiek su privataus, tiek su viešojo sektoriaus organizacijomis.

 

V modulis. PRAKTINIŲ KONSULTANTŲ DARBO ATVEJŲ ANALIZĖ.

 • Datos ir trukmė:​

  • 2018.04.18 (trečiadienis)

  • 8 akademinės valandos

 • Temos:

  • Paskutinė mokymo programos dalis yra skirta programos dalyvių savarankiško darbo patirties atvejų pristatymui ir analizei. Apibendrindami dalyvių pristatytus projektus, dar kartą aptarsime pagrindinius vadybos konsultanto darbo iššūkius ir reikalavimus profesionaliam darbo užduočių atlikimui.

 • Vedantieji:

  • Diana Palivonienė, CMC. "OVC Consulting" partnerė ir konsultantė, sertifikuota vadybos konsultantė, konsultavimo ir mokymo srityje dirbanti 18 metų. Diana specializuojasi organizacijų veiklos analizės ir vystymo, pokyčių valdymo srityse. Ji vadovauja konsultaciniams projektams arba dalyvauja juose kaip ekspertė, veda diskusinius vadovų ir specialistų renginius, o taip pat mokymus įvairiomis organizacijų valdymo ir vystymo temomis. Atlikdama minėtuosius darbus, Diana dirba tiek su privataus, tiek su viešojo sektoriaus organizacijomis.

 

Registracija

 • Dėl registracijos į mokymus ir apmokėjimo kreipkitės į LVKA valdybos narę Kotryną Gotberg +370 686 23040 arba kotryna@primumesse.lt

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload